Visa Free

 Jak przyjechać do Grodna i Brześcia bez wizy?
Aby podróżować do Grodna i Brześcia na warunkach ruchu bezwizowego cudzoziemcy powinni wykonać następujące czynności:
♦ w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed wyjazdem wypełnić specjalny wniosek
♦ zarezerwować i wykupić usługi turystyczne (do usług należą noclegi/transport/wycieczki i in.).
♦ pobrać i wydrukować dokument (przepustkę/voucher) potwierdzający prawo bezwizowego zwiedzania obszaru „Brześć – Grodno” okazywany podczas wjazdu na teren Białorusi.
♦ przekroczyć granicę z Białorusią przez określone przejścia graniczne (zobacz mapę)
♦ posiadać przy sobie ważny paszport, ubezpieczenie zdrowotne na kwotę nie mniej niż 10 000 EUR (ważne na terytorium Białorusi) na wszystkie dni pobytu, środki płatnicze minimum 27 BYN na każdą dobę pobytu.
♦ podczas pobytu na Białorusi przez okres powyżej 5 dni dokonać rejestracji (meldunku) za pomocą serwisu elektronicznego lub w lokalnym organie MSW (w przypadku mieszkania w hotelach, pensjonatach, apartamentach –
rejestracji dokonuje ich administracja).
♦ wyjechać w ustalonym terminie przez określone przejścia graniczne (zobacz mapę).

W celu ułatwienia zwiedzania niektórych regionów kraju przez turystów zagranicznych Prezydent Białorusi wydał Dekret Nr 300 „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”.

     W myśl postanowień Dekretu obywatele 74 państw mogą podróżować po zachodniej części Białorusi (obwód brzeski i obwód grodzieński) bez wymogu posiadania wizy w ciągu maksymalnie 15 dób.
     Ruch bezwizowy przewiduje wjazd do określonych stref na terytorium kraju. Na mapie zostały zaznaczone kolorem obszary ruchu bezwizowego przeznaczone dla podróżujących indywidualnie (nie wchodząc w skład grupy turystycznej).
     Podróżujący w składzie zorganizowanej grupy turystycznej mają prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium oznaczonym czerwoną linią – w granicach obwodu brzeskiego i grodzieńskiego.
Wypełnij wniosek!
Liczba turystów:

Planowany termin pobytu:

Twoje dane kontaktowe:Skany lub zdjęcia paszportowe:Drodzy turyści!
Konsultacje i rejestracja bezwizowego wjazdu dla turystów zagranicznych zapewnia
partnerska firma „Exprestex”.
Podczas wypełniania wniosku Twoje dane osobowe zostaną przesłane do tej firmy.
W przypadku wszystkich pojawiających się pytań prosimy o kontakt bezpośredni z
pracownikami „Exprestex”
Operator turystyczny EXPRESS-TUR („Exprestex”)
Republika Białoruś, 230025, m. Grodno, ul. Sowetskaja, b. 15, lok. 3
Mobile/Viber/iMessage/Telegram/WhatsApp: +375293602706, +375297852703
Office phone #: +375152964085, +375292333771 Skype: exprestex
Web page: visagrodnofree.by
‚Exprestex’ Ltd.
Soviet st., 15-3, Grodno, 230025, Belarus
Mobil phone #: +375293602706
(Mobile/Viber/iMessage/Telegram/WhatsApp)
Office phone #: +375152964085 Skype: exprestex
Web page: visagrodnofree .by
taf.by © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.